Powered by ZigaForm version 3.9.9.3

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پایان نامه گردشگری و توریسم در مقطع ارشد

آموزش انجام پایان نامه گردشگری و توریسم ، نوشتن پروپوزال گردشگری و توریسم و چاپ مقاله از جمله خدماتی است که موسسه ادیب نگار به مشتریان گرامی ارائه خواهد داد.

این رشته با هدف برنامه ریزی، رهبری، تصمیم گیری و بهبود و توسعه گردشگری  داخلی و خارجی تاسیس شده. این رشته به دنبال، آموزش دانشجویانی است که علاوه برآشنایی با جنبه های برنامه ریزی و تصمیم گیری و در صنعت گردشگری از اثرات متقابل این صنعت و محیط بر یکدیگر نیز اطلاع داشته و اثرات منفی توسعه صنعت گردشگری را به حداقل برسانند. به منظور اتمام مقطع کارشناسی ارشد رشته گردشگری و توریسم آموزش انجام پروژه گردشگری و توریسم الزامی است.

مشاوره نگارش پروپوزال و آموزش انجام پروژه رشته جغرافی گرایش برنامه ریزی گردشگری و توریسم

دپارتمان مدیریت جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم به دلیل تیم تخصصی متبحر امکان ارائه خدمات با کیفیت و متعهدانه به شما دانشجویان گرامی در امر مشاوره نگارش پروپوزال، مشاوره آموزش انجام پروژه کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مشاوره نگارش مقاله و استخراج مقاله از پروژه را فراهم کرده است. این دپارتمان در امر ارائه موضوعات جدید پروژه در رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، مشاوره نگارش پروپوزال و پروژه در رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم ، آموزش انجام پروژه کارشناسی ارشد و دکتری در رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم، نگارش مقاله در رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم برای مجلات ISI،ISC  و SCOUPUSو اخذ پذیرش و چاپ مقالات در مجلات  ISI،ISC  وSCOUPUS  در رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم آماده ارائه خدمات به دانشجویان می باشد.

برخی از مهم ترین خدمات سایت ادیب نگار

 • مشاوره ارائه موضوعات جدید و به روز رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم به همراه مقالات بیس از پایگاه های علمی معتبر از قبیل Science direct, Emerald, Taylor and Frances, Springer،
 • مشاوره آموزش انجام پروژه های برنامه ریزی گردشگری و توریسم
 • مشاوره نگارش پروپوزال برای کارشناسی ارشد و دکتری
 • مشاوره آموزش انجام پروژه ارشد برنامه ریزی گردشگری و توریسم
 • مشاوره انتخاب مقاله بیس پروژه برنامه ریزی گردشگری و توریسم
 • مشاوره آموزش انجام تحلیل آماری پروژه جغرافیا گرایش برنامه ریزی گردشگری و توریسم
 • مشاوره آموزش انجام فصل چهارم پروژه رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم با نرم افزاری های تخصصی Arc GIS, Expert Choice ، PLS و SPSS و سایر روشهای تصمیم گیری
 • مشاوره آموزش انجام کلیه اصلاحات فصول پروژه های ارشد و دکتری تا مرحله دفاع
 • مشاوره حضوری برای تشریح فصول پروژه
 • مشاوره استخراج مقاله از پروژه های رشته جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم برای مجلات علمی پژوهشی کنفرانسی، ISI، ISC، SCOUPUS
 • مشاوره موضوعات جدید برای نگارش مقاله
 • مشاوره چاپ کتاب از پروژه برنامه ریزی گردشگری و توریسم

نوشتن پروپوزال و آموزش انجام پروژه در زمینه های تخصصی جغرافیای برنامه ریزی گردشگری و توریسم

 • تحلیل رفتار گردشگران
 • مدیریت و برنامه ریزی در صنعت گردشگری و توریسم
 • اصول مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری و توریسم
 • ارزیابی برنامه های  توسعه جهانگردی
 • روشهای کمی و کیفی در ارزیابی  در گردشگری و توریسم
 • بازاریابی بین الملل در گردشگری و توریسم
 • رفتار مصرف کننده در گردشگری و توریسم
 • بازاریابی محصولات گردشگری و توریسم
 • سامانه های اطلاعاتی در صنعت گردشگری و توریسم
 • مدیریت کیفیت جامع در صنعت گردشگری و توریسم
 • محیط ملی و بین المللی تجارت و گردشگری و توریسم
 • تحلیل رفتاری جهانگردی و تعامل فرهنگی
 • خط مشی گذاری در صنعت گردشگری و توریسم
 • حسابداری مدیریت در صنعت گردشگری و توریسم
Avatar
درباره ادیب نگار